Innhold kurs i brannvern

Brannteori på et grunnleggende nivå
Utvikling av brann
Slokkemidler – fordeler/ulemper
Hva forventer dere av brannvesenet – hva forventer brannvesenet av dere
Brannårsaker
Branninstruks
Brannforebyggende arbeid

Praktisk del vil bestå av følgende:

Slokking med skumapparat i propankar
Riktig bruk av husbrannslange

Ved spørsmål så ta kontakt, og jeg håper tillbudet er interessant.