Eektiv og intelligent forebygging av kjøkkenbrann
 Takket være den intelligente, selvlærende teknologien i SGK410 bli komfyren slått av før det danner seg giftige gasser, og før en brann kan bryte ut. En automatisk feildiagnose analyserer komfyrvakten hele tiden og forhindrer bruk av koketoppen hvis den intelligente varmesensoren ernes.

Flere varmesensorer med læringsfunksjon
SGK410 har sensorer for lednings- og strålingsvarme som måler maksimal temperatur og hastighet på temperaturendring. Disse variantene kombineres med konstant overvåking av omgivelsestemperaturen. Når man bruker to sensortyper, elimineres de svake punktene til hver av dem.

Brukervennlig og pålitelig
Med den selvlærende teknologien er SGK410 enkel i bruk. Den justerer varmeparametrene sine automatisk etter brukerens matlagingsvaner, slik at det ikke blir falske alarmer. Enheten trenger ikke månedlig testing, takket være den automatiske feildiagnosen.

Kan tilpasses spesielle brukergrupper
SGK410 kan brukes med tilleggsutstyr og tilpasses behovene til spesielle brukergrupper, for eksempel demente eller personer med hørsels- eller synsvansker. Den kan kobles til en Telecare-tjeneste og styre avtrekksviften automatisk.

Lavt energiforbruk og lang levetid
Den intelligente varmesensoren drives med solcellepaneler og har en gjennomsnittlig levetid på 10 år (avhengig av antallet alarmer). Styringsenheten som er koblet til koketoppen, bruker ekstremt lite energi (< 1 W).

Dokumentert teknologi
 Innohomes komfyrvakter var de første som overholdt den nye EU-standarden for komfyrvakt. De er fremdeles det eneste sikkerhetsproduktet for komfyr som har bestått de strenge SINTEF-testene for komfyrvakter.

Funksjoner
 • Selvlærende alarm for maksimumstemperatur – identiserer farlig
høye temperaturer
• Selvlærende alarm for hastighet på temperaturøkning – en raskt
økende temperatur indikerer en stigende brannfare
• Tilpasser følsomheten etter brukerens matlagingsvaner
• Alarm ved sensorflytting – gjør at koketoppen ikke kan brukes hvis
sensoren er ernet fra posisjonen sin
• Automatisk feildiagnose – tester systemets funksjon
• Kompatibel med enfaset elektrisk komfyr
• Alarmoverføring til Telecare

Klikk her for å laste ned en brukerveiledning