Boligsameier
Borettslag
Stiftelser
Huseierlag

Jmf Forskrift om internkontroll(1992) er det krav til at styre v/styreleder har et HMS system. Det er styret som har det overordende ansvaret for at lovpålagt brannvernutstyr er på plass og at påkrevde servicer og kontroller utføres. I privathusholdninger er kravet til kontroll av slokkeutstyr hver femte år. Boligsameier faller under foretningsdrift og da er kravet til kontroll hvert år.

KS Brannsikring AS besørger at brannsikringstiltak ivaretas, og har fleksible og tilpassende løsninger ut i fra behov og ønsker til boligfellesskap. Vi jobber for en tryggere og bedre hverdag.

Vi tilbyr:
• Kontroll og befaringer med direkte rapporterering til styret
• Oppgradering, montering og serviceavtale
• Påkrevde kontroller
• Deltagelse på styremøter med orientering om brannsikkerhetstiltak
• Serviceavtale på våre produkter, samt årlig batteribytte og rengjøring av røykvarslere
• Telefonsupport
• Slukkeøvelser

Viktige momenter:
• Slokkeutstyr i fellesarealer skal kontrolleres av kompetent personell hvert år
• Styret er ansvarlig for at brannskillere mellom boenhetene kontrolleres
• Styret har ansvar for at alle rømningsveier skal kunne åpnes innenifra uten nøkkel
• At adkomsten til utrykningskjøretøyer til en hver tid er fri

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.